Српска девојка

У Милице дуге трепавице

У Милице дуге трепавице,
прекриле јој румен’ јагодице,
јагодице и бијело лице;
ја је гледах три године дана,
не могах јој очи сагледати,
црне очи на бијело лице,
већ сакупих коло ђевојака,
и у колу Милицу ђевојку,
не бих ли јој очи сагледао.
Када коло на трави играше,
бјеше ведро, па се наоблачи,
по облаку засјевше муње,
све дјевојке к небу погледаше,
ал не гледа Милица ђевојка,
већ преда се у зелену траву.
Дјевојке јој тихо говорише:
„Ој Милице, наша другарице!
Ил’ си луда, ил’ одвећ мудра?
Те све гледаш у зелену траву,
а не гледаш с нама у облаке,
ђе се муње вију по облаку.“
Ал говори Милица ђевојка:
„Нит’ сам луда, нит’ одвише мудра,
нит’ сам вила, да збијам облаке,
већ ђевојка да гледам преда се.“

о песми на Ризници српској

Ова песма се и пева:

Advertisements

Љубавне народне песме

ЗАДАЦИ ЗА УЧЕНИКЕ

  1. група : Мотиви девојачке и момачке лепоте

Прочитати следеће песме : Момак и дјевојка, Најлепши мирис, Лијепи Иве, Анђа Капиџија и Штоно ми се Травник замаглио.

МОМАК И ДЕВОЈКА

– Ој дјевојко, питома ружице,

кад си расла, на шта си гледала

?Ил` си расла на бор гледајући,

ил` на јелу танку поноситу

ил` на мога брата најмлађега?

–- Ој јуначе, моје јарко сунце,

нит` сам расла на бор гледајући,

ни на јелу танку поноситу,

нит` на твога брата најмлађега,

-већ сам млада према теби расла,,,

НАЈЛЕПШИ МИРИС

О дјевојко душо моја!
Чим миришу њедра твоја;
Или дуњом ил неранчом,
Или смиљем ил босиљем?

Ој Бога ми, млад јуначе,
Моја њедра не миришу,
Нити дуњом нит неранчом,
Нити смиљем нит босиљем;
Него душом дјевојачком.

ЛИЈЕПИ ИВЕ

Иве јаше кроз орашје

Иве јаше кроз орашје.
Иве ли је? Сунце ли је?
Коњик ли је? Вила ли је?
Узда ли је? Звијезда ли је?
Седло ли је? Сребро ли је?

Анђа капиџија

Високо се соко вије,
још су виша граду врата;
Анђа им је капиџија:
сунцем главу повезала,
месецом се опасала,
а звездама накитила.
travnik

Задаци:

  • 1. група – Лијепи Иве – истраживачки задаци :

–              Ко у песми Лијепи Иве гледа младића, о њему машта, надахњује се његовом лепотом?

–              Како се у песми сазнаје шта девојка осећа пред призором лепог коњаника?

–              На који начин је у песми дочарана Ивина лепота?

–              Какав је синтаксички однос између парова упитних реченица?

–              Уочи однос између субјеката у упареним реченицама.

–              Објасни улоги тих уметничких појавности.

–              Какве асоцијације подстиче симетрично смењивање наглашених и ненаглашених речи у стиховима?

–              Покажи да је у песми остварено јединство ритма, звука и смисла.

*Пронађи горе наведене песме ликовно или музички интерпретиране и разговарај у групи о томе; припремите пано или презентацију у ПП.

  1. група : Мотиви младалачке љубави

–              Шта би која нај волила, Не мисле се убити, већ љубити, Чисто срдачна исповијест, Не гледај ме што сам малена.

ШТА БИ КОЈА НАЈ ВОЛИЛА

Три дјевојке збор збориле
магло, маглице, развијај ми се, развијај;
Међу собом говориле
Шта би која најволила.
Најстарија говорила:
” Ја би’ дибу најволила.”
А средња је говорила:
”Ја би’ благо најволила.”
А треће је говорила:
”Ја би’ драгог најволила.”
Диба ће се подерати,
А благо се потрошити,
А драги ће ув’јек остат’.

Не мисле се убити, већ љубити

Момче иде планином,

а девојче градином;

он се меће глогињом,

а девојка трњином;

Не мисле се убити,

већ се мисле љубити.

ispovest

malena

2. група – Чисто срдачна исповијест – истраживачки задаци :

–              Каква расположења преовлађују у песми Чисто срдачна исповијест? Чиме су она условљена?

–              Шта младић посредно открива о својој љубави и девојчиној вредности означивши је као злато материно и ословљавајући је са драга душо моја?

–              Шта је у девојчином духовном свету подстакло њену жалобну исповест младићу?

–              Како је младић доживео и схватио девојчину исповест? Образложи

–              На сличан начин, самостално протумачити и друге песме.

*Пронађи горе наведене песме ликовно или музички интерпретиране и разговарај у групи о томе; припремите пано или презентацију у ПП.

  1. група : Мотив љубавног растанка

–              Љубавни растанак (обновити), Девојка се драгом поручила, Саво, водо, поздрави ми драгог, Драги и недраги.

Љубавни растанак

Два цвијета у бостану расла,

плави зумбул и зелена када.

Плави зумбул оде на Дољане,

оста када у бостану сама.

Поручује зумбул са Дољана:

Душо моја, у бостану кадо,

како ти је у бостану самој?

Одговара из бостана када:

Што је небо, да је лист `артије,

што је гора, да су калемови,

што је море, да је црн муређеп,

па да пишем три године дана,

не бих моји` исписала јада,,,

Драги и недраги

 Коњ зеленко росну траву пасе,
за час пасе, за два прислушкује
где девојка своју мајку моли:
– Не дај мене, мајко, за недрага!
Волим с драгим по гори `одити,
глог зобати, с листа воду пити,
студен камен под главу метати,
нег` с недрагим по двору шетати,
шећер јести, у свили спавати.,,,

 

  • 3. група – Саво, водо, поздрави ми драгог – истраживачки задаци :

–              Шта садржи девојчина опроштајна порука драгом у овој песми?

–              Каква питања и недоумице у свести читаоца ради девојчино опраштање од живота?

–              Шта девојку истовремено одваја од живота и везује за живот?

–              Каква је природа девојчине љубави?

*Пронађи горе наведене песме ликовно или музички интерпретиране и разговарај у групи о томе; припремите пано или презентацију у ПП.